Concertagenda van het FSO

5 november
2017
  Kinderconcert/voorstelling
"Jan Klaassen"
  Leeuwarden
14 januari
2018
  Nieuwjaarsconcert   Beetsterzwaag
21 of 28 juni
2018
  Heamielconcert    Bolsward
22-24 juni
2018
  CityProms   Leeuwarden
3 november 2018   Bollywood Concert   Zalen Schaaf, Leeuwarden