Concertagenda van het FSO

14 januari
2018
  Nieuwjaarsconcert   Beetsterzwaag
21 of 28 juni
2018
  Heamielconcert    Bolsward
3 november 2018   Bollywood Concert   Zalen Schaaf, Leeuwarden