Concertagenda van het FSO

9 december 2018

Fonteinkerk, Dokkum. Aanvang 16:00 uur
FROM RUSSIA WITH LOVE
Slavische Mars  - P.I. Tchaikovsky
Delen uit ballet suite  - Kapp
Pauze
1e symfonie - Kalinnikov
kaarten


20 januari 2019
Ontmoetingskerk, Beetsterzwaag. Aanvang 15:30 uur
NIEUWJAARSCONCERT


31 maart 2019
Leeuwarden, 's middags, plaats en tijd ntb
JAN KLAASSEN KINDERCONCERT


27 juni 2019
Bolsward, Martinikerk. Aanvang 20:15
HEAMIELCONCERT